ALV Nijmegen Pirates 2018
Donderdag, 18 oktober 2018 - Geschreven door Bestuur
Op woensdag 31 oktober 2018 houdt American footballclub Nijmegen Pirates haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering worden tal van (voor de leden) belangrijke zaken besproken en bepaald.
De ALV vindt plaats in het clubhuis van onze moedervereniging SV Hatert, sportpark Vossendijk, Winkelsteegseweg 208, 6534AR Nijmegen. Aanvang is om 19.00 uur.

De agenda van de ALV:
1. Opening.
2. Samenstelling bestuur.
3. FinanciŽn.
4. Taakverdelingen onder de leden.
5. Wat verder ter tafel komt.
Stemmen mag alleen als je actief betalend lid bent (dit hoeft niet per se een spelend lid te betekenen). Aanwezigheid is dan ook van belang op het moment dat je (als lid van de club) wilt dat jouw stem mee telt. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, kun je een ander actief lid machtigen om voor jou te stemmen. Dit doe je door middel van het invullen van het machtigingsformulier (zie de besloten Facebook-pagina) en deze ingevuld te mailen naar: secretariaat@nijmegen-pirates.nl
Ben je niet aanwezig en heb je niemand gemachtigd dan laat je daarmee de kans tot stemmen vervallen en ga je automatisch akkoord met de besluiten die genomen worden tijdens de ALV.
Heb je vragen of opmerkingen? Laat het vooral aan het bestuur weten. Ook dit mag via e-mail naar: secretariaat@nijmegen-pirates.nl